Profesionální
systémová podpora
a consulting

1.

Zajištění hladkého běhu vašich SAP systémů, a to jak v prostředí tradičních databází, tak i na nejnovější platformě SAP HANA.

2.

Podpora s garancí kvality prostřednictvím SLA (Service Level Agreement)

3.

Služby individuálně přizpůsobené vašim potřebám (až do úrovně 24/7/365)

Sabris reference

Aktuálně poskytujeme technickou podporu již více než 25 zákazníkům v České republice i zahraničí.

Jak hodnotí spolupráci někteří z nich?

Sabris profesionálně navrhl harmonogram upgrade SAP EHP7 a migrace databáze DB2 na databázi SAP HANA dle požadavků naší společnosti. S pomocí špičkového týmu HW a SW konzultantů jsme zvládli upgrade bez problémů. Přístup všech zúčastněných konzultantů k následné migraci databáze byl rovněž profesionální. Odborné znalosti všech konzultantů dosahovaly velmi vysoké úrovně. Migrace na databázi SAP HANA nám umožní uskutečnit plánovanou reimplementaci stávajícího ERP systému SAP R/3 na verzi SAP S/4HANA.“

Libor Lhotka, Vedoucí IT oddělení, Kostelecké uzeniny a.s.

Sabris poskytuje výborné a kvalitní služby, vždy přesně doladěné na na naše HW a SW potřeby. Oceňujeme spolehlivý, vstřícný a vždy kompetentní tým techniků.Disaster recovery (DB2 HADR) nám umožnil perfektní a rychlé přepnutí na záložní systémy. Prakticky v minutách jsme schopni zprovoznit produkční systém na záložním HW.

Libor Tyml, Vedoucí IT oddělení, Uzeniny Příbram, a.s.

 

V oblasti systémové podpory poskytujeme komplexní služby:

>
Ladění výkonu
>
Periodické proaktivní kontroly SAP systémů (profylaxe)
>
Technická správa autorizačního konceptu
>
Aplikace SAP Security patchů
>
Správa transportní domény a řízení transportních požadavků
>
Nastavování zabezpečovacích mechanismů – certifikáty, šifrovaná komunikace, audity
>
Konfigurace a správa zálohování, včetně případné obnovy
>
Integrace s cloudovými službami – SAP Success Factors, SAP Analytics Cloud, SAP Cloud Platform Integration
>
Správa aplikačního serveru SAP:
SAP AS ABAP, SAP S/4HANA, SAP AS Java, SAP Content Server, SAP Web Dispatcher, SAProuter
>
Podpora komunikačních rozhraní s produkty třetích stran
>
Správa databází: SAP HANA, Oracle, IBM DB2, SAP MaxDB, MS SQL, Sybase
>
Podpora SAP Front End rozhraní: SAP GUI, SAP Fiori
>
Správa operačních systémů a virtualizační vrstvy:
Linux, MS Windows, VMWare
>
SAP Maintenance a integrace se SAP OSS

Monitoring & reporting

24/7

Monitoring je nedílnou součástí stabilního a správně fungujícího prostředí. Proaktivní kontroly iniciované monitorovacími nástroji pomáhají velmi rychle detekovat možná rizika a upozornit na ně formou různých notifikací.

Díky integraci monitoringu do našeho Sabris Help Desk centra v režimu 24/7 zajistíme nepřetržitou správu vašich SAP systémů.

Běžný monitoring zahrnuje:

✓
Infrastruktura – data centrum, cloud, servery
✓
Virtualizační vrstva – VMware, Hyper-V
✓
Síťová vrstva – dostupnost a vytížení síťových rozhraní
✓
Operační systémy – Linux, MS Windows
✓
Databázová vrstva – SAP HANA, Oracle, IBM DB2, SAP MaxDB, MS SQL, Sybase
✓
Aplikační vrstva – SAP, zálohování, provádění plánovaných úloh, využití systémových prostředků

Automatizovaný reporting

Doplňkem monitoringu je plně automatizovaný reporting stavu kritických služeb do jednoho přehledného reportu.

Obsah a četnost zasílání reportu jsou nastaveny dle vašich individuálních požadavků. Ve vašem reportu tak bude jen to, co vás skutečně zajímá.

SAP Rozvojové projekty

Naši techničtí konzultanti mají bohaté zkušenosti jak z implementačních, tak i rozvojových projektů. Tyto zkušenosti jim umožňují efektivně plánovat a řídit technickou část projektu s ohledem na minimalizaci odstávky a na finanční náročnost realizace.
Jedním z důvodů pro rozvoj může být například skutečnost, že společnost SAP současně s uvedením nové generace systému SAP S/4HANA na trh oznámila ukončení podpory předchozích verzí SAP ERP v roce 2025.

Běžně realizujeme tyto projekty:

>
Technická konverze předchozích verzí SAP ERP systémů na S/4HANA
>
Homogenní a heterogenní migrace
>
Upgrade SAP včetně databáze
>
SAP systémové a klientské kopie
>
Instalace SAP systémů
>
Komprimace a reorganizace databáze
>
Vysoké dostupnosti prostředí
>
Integrace s externími systémy
>
Unicode konverze
>
Školení interních administrátorů

Zálohování
pro zajištění stabilního a fungujícího prostředí

Moderní nástroje umožňují zálohování všech vašich zařízení z jednoho místa. Lze tedy zálohovat chytré telefony, osobní počítače, sdílená uložiště, mailové servery a samozřejmě i SAP s jeho databází. Dále tyto nástroje nabízí možnosti retroaktivní aplikace GDPR politiky na již zálohovaná data.

Samozřejmostí je i možnost přehledného reportingu stavu záloh například do responsivního webového prostředí nebo přímo do mobilní aplikace.

Zálohovací softwary jsou schopny velmi efektivně pracovat s deduplikací jednotlivých záloh, čímž významně snižují nároky na diskový prostor uložiště.

Naši techničtí konzultanti jsou připraveni provést analýzu vašeho prostředí a na jejím základě doporučit nejvhodnější řešení zálohovací strategie.

Disaster recovery
a zajištění vysoké dostupnosti

V případě nedostupnosti produktivního systému dochází obvykle k okamžitým finančním ztrátám – nefungují klíčové procesy, nelze komunikovat s externími systémy, zaměstnanci nemohou pracovat a mnoho dalšího.
Pro tento případ je dobré mít připravený Disaster recovery scénář. Jedná se o technicky i procesně popsaný postup efektivní obnovy systému ve stávajícím nebo v jiném prostředí. Cílem je minimalizace délky výpadku systému.

Naši techničtí konzultanti provedou analýzu vašeho prostředí, navrhnou vhodnou koncepci a po dohodě řešení implementují. Následně proces otestují a řádně popíší v dokumentaci.

Jsme partnery významných společností:

SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

Proč spolupracovat se Sabris

Máme vyškolený a zkušený tým specialistů na různé technické oblasti

Poskytujeme komplexní služby dle platných SAP standardů (certifikace SAP PCoE)

Zajišťujeme podporu kritických aplikací vč. telefonické hotline

Dodáváme služby s garancí kvality prostřednictví SLA

Specializujeme se na přední světové technologie v souladu s nejmodernějšími trendy

Kontaktní formulář