Profesionální
systémová podpora
a consulting

1.

Zajištění hladkého běhu vašich SAP systémů, a to jak v prostředí tradičních databází, tak i na nejnovější platformě SAP HANA.

2.

Podpora s garancí kvality prostřednictvím SLA (Service Level Agreement)

3.

Služby individuálně přizpůsobené vašim potřebám (až do úrovně 24/7/365)

Sabris reference

Aktuálně poskytujeme technickou podporu již více než 25 zákazníkům v České republice i zahraničí.

Jak hodnotí spolupráci někteří z nich?

Sabris profesionálně navrhl harmonogram upgrade SAP EHP7 a migrace databáze DB2 na databázi SAP HANA dle požadavků naší společnosti. S pomocí špičkového týmu HW a SW konzultantů jsme zvládli upgrade bez problémů. Přístup všech zúčastněných konzultantů k následné migraci databáze byl rovněž profesionální. Odborné znalosti všech konzultantů dosahovaly velmi vysoké úrovně. Migrace na databázi SAP HANA nám umožní uskutečnit plánovanou reimplementaci stávajícího ERP systému SAP R/3 na verzi SAP S/4HANA.“

Libor Lhotka, Vedoucí IT oddělení, Kostelecké uzeniny a.s.

Sabris poskytuje výborné a kvalitní služby, vždy přesně doladěné na na naše HW a SW potřeby. Oceňujeme spolehlivý, vstřícný a vždy kompetentní tým techniků.Disaster recovery (DB2 HADR) nám umožnil perfektní a rychlé přepnutí na záložní systémy. Prakticky v minutách jsme schopni zprovoznit produkční systém na záložním HW.

Libor Tyml, Vedoucí IT oddělení, Uzeniny Příbram, a.s.

V technickém týmu Sabris máme spolehlivého partnera, který vždy rychle najde efektivní řešení. Můžeme se tak soustředit na rozvoj našeho businessu, kdy víme, že vyladěný systém nám bude podporou.

Jan Pokorný, IT Manager, Marvinpac CZ, s.r.o.

Společný projekt nasazení kompletního řešení SAP S/4HANA pro Košík.cz by se bez podpory bázových služeb neobešel. Pro nás tuto službu zajistil Sabris a jejich bázový tým. To, že poskytuje kvalitní služby, jsme z minulosti věděli, ale jejich profesionalita a přístup předčily naše očekávání.

Znalost SAP S/4HANA, která pro nás byla stěžejní, je na straně Sabris báze velmi komplexní a díky tomu jsme společně prošli všemi úskalími. Projekt byl zakončen úspěšnou implementací a děkujeme tímto za skvělou spolupráci.

Barbora Linhová, SAP Lead, Košík.cz s.r.o.

Keramika Soukup využívá služby společnosti Sabris již více než 10 let. Jedná se zejména o konzultace v oblasti BC systému SAP R/3, tedy základní procesy informačního systému SAP. Spolupráce je zaměřena i na profylaktickou kontrolu systému.

Pokud se vyskytnou nějaké problémy, společnost Sabris je řeší neprodleně a vždy ke spokojenosti našich pracovníků. Vysoká úroveň služeb je tak důvodem, proč chceme se Sabris spolupracovat i v příštích obdobích.

Jiří Engelthaler, Software Architect, KERAMIKA SOUKUP a.s.

 

V oblasti systémové podpory poskytujeme komplexní služby:

>
Ladění výkonu
>
Periodické proaktivní kontroly SAP systémů (profylaxe)
>
Technická správa autorizačního konceptu
>
Aplikace SAP Security patchů
>
Správa transportní domény a řízení transportních požadavků
>
Nastavování zabezpečovacích mechanismů – certifikáty, šifrovaná komunikace, audity
>
Konfigurace a správa zálohování, včetně případné obnovy
>
Integrace s cloudovými službami – SAP Success Factors, SAP Analytics Cloud, SAP Cloud Platform Integration
>
Správa aplikačního serveru SAP:
SAP AS ABAP, SAP S/4HANA, SAP AS Java, SAP Content Server, SAP Web Dispatcher, SAProuter
>
Podpora komunikačních rozhraní s produkty třetích stran
>
Správa databází: SAP HANA, Oracle, IBM DB2, SAP MaxDB, MS SQL, Sybase
>
Podpora SAP Front End rozhraní: SAP GUI, SAP Fiori
>
Správa operačních systémů a virtualizační vrstvy:
Linux, MS Windows, VMWare
>
SAP Maintenance a integrace se SAP OSS

Monitoring & reporting

24/7

Monitoring je nedílnou součástí stabilního a správně fungujícího prostředí. Proaktivní kontroly iniciované monitorovacími nástroji pomáhají velmi rychle detekovat možná rizika a upozornit na ně formou různých notifikací.

Díky integraci monitoringu do našeho Sabris Help Desk centra v režimu 24/7 zajistíme nepřetržitou správu vašich SAP systémů.

Běžný monitoring zahrnuje:

✓
Infrastruktura – data centrum, cloud, servery
✓
Virtualizační vrstva – VMware, Hyper-V
✓
Síťová vrstva – dostupnost a vytížení síťových rozhraní
✓
Operační systémy – Linux, MS Windows
✓
Databázová vrstva – SAP HANA, Oracle, IBM DB2, SAP MaxDB, MS SQL, Sybase
✓
Aplikační vrstva – SAP, zálohování, provádění plánovaných úloh, využití systémových prostředků

Automatizovaný reporting

Doplňkem monitoringu je plně automatizovaný reporting stavu kritických služeb do jednoho přehledného reportu.

Obsah a četnost zasílání reportu jsou nastaveny dle vašich individuálních požadavků. Ve vašem reportu tak bude jen to, co vás skutečně zajímá.

SAP Rozvojové projekty

Naši techničtí konzultanti mají bohaté zkušenosti jak z implementačních, tak i rozvojových projektů. Tyto zkušenosti jim umožňují efektivně plánovat a řídit technickou část projektu s ohledem na minimalizaci odstávky a na finanční náročnost realizace.
Jedním z důvodů pro rozvoj může být například skutečnost, že společnost SAP současně s uvedením nové generace systému SAP S/4HANA na trh oznámila ukončení podpory předchozích verzí SAP ERP v roce 2025.

Běžně realizujeme tyto projekty:

>
Technická konverze předchozích verzí SAP ERP systémů na S/4HANA
>
Homogenní a heterogenní migrace
>
Upgrade SAP včetně databáze
>
SAP systémové a klientské kopie
>
Instalace SAP systémů
>
Komprimace a reorganizace databáze
>
Vysoké dostupnosti prostředí
>
Integrace s externími systémy
>
Unicode konverze
>
Školení interních administrátorů

Zálohování
pro zajištění stabilního a fungujícího prostředí

Moderní nástroje umožňují zálohování všech vašich zařízení z jednoho místa. Lze tedy zálohovat chytré telefony, osobní počítače, sdílená uložiště, mailové servery a samozřejmě i SAP s jeho databází. Dále tyto nástroje nabízí možnosti retroaktivní aplikace GDPR politiky na již zálohovaná data.

Samozřejmostí je i možnost přehledného reportingu stavu záloh například do responsivního webového prostředí nebo přímo do mobilní aplikace.

Zálohovací softwary jsou schopny velmi efektivně pracovat s deduplikací jednotlivých záloh, čímž významně snižují nároky na diskový prostor uložiště.

Naši techničtí konzultanti jsou připraveni provést analýzu vašeho prostředí a na jejím základě doporučit nejvhodnější řešení zálohovací strategie.

Disaster recovery
a zajištění vysoké dostupnosti

V případě nedostupnosti produktivního systému dochází obvykle k okamžitým finančním ztrátám – nefungují klíčové procesy, nelze komunikovat s externími systémy, zaměstnanci nemohou pracovat a mnoho dalšího.
Pro tento případ je dobré mít připravený Disaster recovery scénář. Jedná se o technicky i procesně popsaný postup efektivní obnovy systému ve stávajícím nebo v jiném prostředí. Cílem je minimalizace délky výpadku systému.

Naši techničtí konzultanti provedou analýzu vašeho prostředí, navrhnou vhodnou koncepci a po dohodě řešení implementují. Následně proces otestují a řádně popíší v dokumentaci.

Jsme partnery významných společností:

SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

Proč spolupracovat se Sabris

Máme vyškolený a zkušený tým specialistů na různé technické oblasti

Poskytujeme komplexní služby dle platných SAP standardů (certifikace SAP PCoE)

Zajišťujeme podporu kritických aplikací vč. telefonické hotline

Dodáváme služby s garancí kvality prostřednictví SLA

Specializujeme se na přední světové technologie v souladu s nejmodernějšími trendy

Kontaktní formulář